Không bắt buộc tiếng anh là gì ? Các ví dụ liên quan đến từ vựng không bắt buộc

441

=>>Xem thêm thông tin tại đây nhé!

 

Không bắt buộc là từ chỉ việc tùy ý có thể làm hoặc có thể không, việc này không bắt buộc trong mọi trường hợp tùy thuộc vào sở thích, tính cách mỗi người.

=>>Xem thêm kiến thức về tiếng Anh

Không bắt buộc tiếng anh là gì ?

Nội dung bổ sung về giáo dục nha

Không bắt buộc tiếng anh là: optional

 

Các ví dụ liên quan đến từ vựng không bắt buộc

“a wide range of optional excursions is offered”

(một loạt các chuyến du ngoạn tùy chọn được cung cấp)

“it’s entirely optional”

(nó hoàn toàn không bắt buộc)

=>>Xem thêm website về chủ đề giáo dục

“the qualification is optional”

(bằng cấp là không bắt buộc)

“optional upgrade”

(không bắt buộc nâng cấp)

Thêm nhiều thông tin hữu ích cho các bạn!

Bình luận